Zgoda rodzica

WAŻNE!

Jeżeli jesteś osobą poniżej 18 roku życia i chcesz wziąć udział w wydarzeniu, musisz wziąć ze sobą zgodę na uczestnictwo podpisaną przez swojego rodzica lub opiekuna prawnego i okazać ją przy wejściu na teren festiwalu.

BEZ PODPISANEJ ZGODY RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO NIE ZOSTANIESZ WPUSZCZONY NA TEREN FESTIWALU. 

Wzór zgody na uczestnictwo w festiwalu kultury dalekowschodniej Ryucon 2023 osoby niepełnoletniej