Zgoda rodzica Cosplay

Zgoda na udział w atrakcjach cosplayowych

Jeżeli jesteś osobą poniżej 18 roku życia i chcesz wziąć udział w atrakcjach cosplayowych, musisz wziąć ze sobą zgodę na uczestnictwo podpisaną przez swojego rodzica lub opiekuna prawnego i dołączyć jej skan do formularza zgłoszeniowego.