Regulamin

REGULAMIN DLA TWÓRCÓW ATRAKCJI

 1. Zgłoszenia na prowadzenie atrakcji przyjmujemy do 07.2022
 2. W przypadku chęci poprowadzenia całego bloku atrakcji, sali tematycznej, etc., należy zgłosić się mailowo na adres: atrakcje@funcube.pl.  Zgłoszenia te będą rozpatrywane indywidualne. Osoba odpowiedzialna za salę zobowiązana jest do przesłania pełnego planu atrakcji najpóźniej do dnia 24.11.2019, zgodnego ze wzorem, który otrzyma od koordynatora atrakcji. Wszystkie inne atrakcje prosimy zgłaszać przez formularz.
 3. Wszyscy prowadzący atrakcje zobowiązani są do opłacenia biletu wstępu. Atrakcje osób, które nie opłacą biletu w terminie nie będą brane pod uwagę.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia atrakcji bez podania przyczyny.
 5. Prowadzący atrakcje, którzy nie ukończyli 18 lat mają obowiązek okazania zgody od rodziców (pobierz).
 6. Twórca atrakcji, który nie będzie mógł pojawić się na konwencie lub poprowadzić swojej atrakcji zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym koordynatora.
 7. Osobom prowadzącym atrakcje przysługują zniżka na bilet w wysokości 15 zł za każdą godzinę prowadzonej atrakcji.
 8. Zwroty będą wydawane w niedzielę 15.12.2019 od godziny 8.00 w biurze konwentowym lub wcześniej po uzgodnieniu z koordynatorem.
 9. Wszelkie pytania związane z punktami programu konwentu prosimy kierować na adres: atrakcje@funcube.pl
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez twórców w salach, w których prowadzili oni swoje atrakcje.
 11. Twórcy atrakcji zobowiązani są do przestrzegania regulaminu konwentu.