Polityka prywatności

Polityka prywatności i przetwarzanie danych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest RYUCON SP. Z O. O. z siedzibą w Krakowie, 31-939, na ul. bp. Piotra Tomickiego , zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000954195.
 2. Wszelkie zapytania bądź zmiany w Państwa danych osobowych prosimy kierować pod adres: biuro@funcube.pl
 3. Niniejsza polityka tyczy się danych osobowych zbieranych przez stronę internetową https://ryucon.pl oraz https://ryucon.conrego.com
 4. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji festiwalu RYUCON 2023 w tym w szczególności: transakcji sprzedaży biletu, rejestracji twórców atrakcji, uczestników, wolontariuszy oraz wystawców, a także możliwości przekazywania informacji na temat festiwalu oraz ewentualnego rozpatrywania reklamacji.
 5. Zakres zbieranych danych to: imię i nazwisko, data urodzenia, adres e-mail oraz miasto pochodzenia
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla zrealizowania celów, dla których zostały zebrane oraz pod warunkiem zachowania aktualności obowiązujących podstaw prawnych, bądź gdy pojawiła się nowa podstawa, w szczególności przepis prawa lub konieczność realizacji roszczeń w postępowaniu sądowym. Oznacza to również, że dane osobowe mogą być przechowywane po zrealizowaniu umowy przez okres wymagany w odrębnych przepisach, np. do celów podatkowych lub księgowych.
 7. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych uniemożliwia jednak zakup biletu oraz wysłanie zgłoszenia na wystawcę, wolontariusza, twórcę atrakcji lub gościa.
 8. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane naszym partnerom w celu niezbędnym do prawidłowej realizacji umowy. Dotyczy to podmiotów prowadzących dla nas obsługę informatyczną czy księgową, firm zajmujących się dochodzeniem roszczeń, pośredniczących w zamawianiu usług kurierskich, operatorów pocztowych, firm kurierskich, serwisów obsługujących druk czy serwisów obsługujących płatności internetowe, oraz usługami ochrony. 
 9. Jako Administrator zapewniamy Państwu prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Mogą Państwo także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Mają Państwo prawo wnieść skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Dane osobowe nie będą przekazane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.