Duo International Cosplay League 2023 Regulamin

REGULAMIN: KATEGORIA DUO INTERNATIONAL COSPLAY LEAGUE 2023

Zasady ogólne

 1. Wszyscy Uczestnicy konkursu w dniu 24 Września 2023 roku muszą mieć ukończone 18 lat oraz posiadać Polskie obywatelstwo lub kartę stałego pobytu w Polsce.
 2. Każde zgłoszenie powinno zawierać dwójkę Uczestników w Kostiumach z tego samego materiału źródłowego. Przykładowo, jeżeli Uczestnicy przygotowują stroje z filmu „Jak Wytresować Smoka”, to oba Kostiumy powinny przedstawiać bohaterów z tej samej części filmu. Ta sama zasada obowiązuje do Kostiumów zmienianych na scenie (wszelkie szybkie przebieranie w inny kostium).
 3. Uczestnicy muszą być w stanie samodzielnie poruszać się na scenie bez pomocy osób trzecich
 4. Uczestnicy są zobowiązani do przedstawienia w pełni gotowych Kostiumów podczas Rundy Jury w sobotę. Kolejność przedstawiania Kostiumów Uczestników przed Komisją Sędziowską zostanie ustalona przed konwentem i udostępniona Uczestnikom. Uczestnicy muszą być gotowi na 45 minut przed swoją turą wejścia na Rundę Jury. Uczestnicy muszą przestrzegać ustalonej kolejności w jakiej podchodzą do Rundy Jury – w wypadku spóźnień lub wejścia w terminie innych uczestników, Kostium nie zostanie oceniony przez Komisję Sędziowską.
 5. Kostiumy muszą mieć swoje odwzorowanie w oficjalnym, komercyjnym materiale źródłowym oraz muszą posiadać oficjalny obrazek referencyjny przedstawiający w pełni całą postać (dostępne źródła to komiksy, książki manga i anime, filmy, seriale telewizyjne, musicale, gry) co oznacza, że projekt postaci nie może być wzorowany na fanowskich rysunkach (fan art). Postacie z krwi i kości (jak na przykład grający ich aktorzy z filmów, seriali, musicali, itp.) są dozwolone jedynie jeżeli postać ta pochodzi z oficjalnego źródła, filmy fanowskie są niedozwolone. Jedynym wyjątkiem źródła fanowskiego są projekty postaci od Japońskiego artysty Sakizô oraz ilustracje Hannah Alexander. Do konkursu nie będą dopuszczone również postaci o fanowsko zmienionej płci (genderbend) oraz ludzkie bazowane na formach zwierzęcych (gijinka), których projekty postaci nie pochodzą z oficjalnego źródła.
 6.  Kostiumy, które uprzednio wygrały eliminacje krajowe do konkursów międzynarodowych lub zajęły miejsca w Finałach takich imprez jak European Cosplay Gathering, World Cosplay Summit, Yamato Cosplay Cup, EuroCospaly, Cosplay World Masters, Clara Cow Cosplay Cup, Magic International Cosplay Masters, Polymanga Global Easter Cosplay, GICOF Cosplay lub CCSS/CICAF nie mogą wziąć udziału w konkursie ICL.
 7. Możliwe jest wystąpienie w tym samym Kostiumie podczas Eliminacji jak i Finałów ICL, pod warunkiem, że Kostium spełnia wymagania regulaminu. Istotne jest jednak, że w przypadku remisu podczas Finałów, Komisja Sędziowska będzie przychylniej oceniać Kostiumy stworzone od zera na potrzeby Finałów. Występ musi być jednak zmieniony o co najmniej 20%.
 8. Absolutnie zabronione jest kończenie Kostiumu podczas pobytu w Hiszpanii. Jeżeli któryś Uczestnik zostanie przyłapany na łamaniu tej zasady, organizatorzy mają obowiązek odjąć 50% punktów od finalnej oceny Kostiumu. Dozwolone są małe poprawki lub naprawy jeżeli Kostium został uszkodzony w trakcie podróży, jednak sam Kostiumu musi być ukończony przed przyjazdem do Hiszpanii.
 9.  Efekty pirotechniczne są zakazane – prosimy o nie stosowanie ognia, iskier, dymu, sztucznych ogni prochowych oraz laserów. Uczestnicy zobowiązani są nie wrzucać niczego na ani nie zrzucać niczego ze sceny, która nie może być w żadnej sposób zniszczona lub stale zabrudzona podczas Występu Uczestników. Dodatkowo zabrania się wprowadzania zwierząt oraz użycia płynów i szkła (również sztucznego czy cukrowego) na scenie.
 10. Kategorycznie zabronione jest użycie prawdziwej broni. Imitacje broni palnej zobowiązane są posiadać specjalne oznaczenia, takie jak czerwona nakładka na lufę, aby oznaczyć replikę. 
 11.  Zabronione jest używanie tematycznie obraźliwych Kostiumów lub makijażu upodabniającego Uczestnika do innej rasy. International Cosplay League jest konkursem międzynarodowym, w którym udział biorą osoby z całego świata, łączącym wiele kultur i narodowości, dlatego przejawy rasizmu nie będą tolerowane.
 12.  Zabrania się zeskakiwania ze sceny oraz zbliżenia się do Komisji Sędziowskiej lub publiczności podczas prezentacji. Uczestnik, który wykona podobny ruch zostanie zdyskwalifikowany.
 13.  Uczestnicy muszą być w stanie wejść na scenę i poruszać się w swoim Kostiumie. Jeżeli Kostium jest nieprzystosowany do przejścia po scenie w podczas Występu, nie może on podejść do konkursu ICL.
 14. Uczestnicy muszą przestrzegać instrukcji podawanych przez organizację konkursu. Ignorowanie poleceń przed, po lub w trakcie konkursu może skutkować dyskwalifikacją z konkursu na dany rok jak i przyszłe edycje imprezy.
 15. Uczestnicy biorąc udział w konkursie zezwalają konwentom Ryucon oraz Japan Weekend na bezpłatne użycie ich wizerunku w formie zdjęć i nagrań wykonanych podczas konkursu bez obowiązku uiszczenia opłaty za użycie tych materiałów wobec Uczestników lub fotografów. Zdjęcia i nagrania te będą wykorzystane do promocji konkursu podczas przyszłych edycji imprezy.
 16.  Zasady zawarte w regulaminie mogą ulec zmianie do dnia konkursu ICL. Wzięcie udziału w konkursie oznacza zapoznanie się z regulaminem.
 17. Uczestnicy nie mogą wziąć udziału w eliminacjach konkursu ICL dwa lata pod rząd w tej samej kategorii. Dozwolona jest zmiana kategorii (przykładowo z solo na duo). Jeżeli Uczestnik zwycięży w konkursie ICL, zmuszony zostanie do odczekania dwóch kolejnych lat przed możliwością ponownego wzięcia udziału w eliminacjach.

Oficjalne kryteria oceny dokonanej przez Komisję Sędziowską podczas
International Cosplay League

 1.  Komisja Sędziowska nie może śledzić procesu tworzenia Kostiumu w mediach społecznościowych. Jeżeli to jednak nastąpi, to informacje zdobyte w ten sposób nie mogą zostać użyte podczas oceny Kostiumu. Komisja Sędziowska dokonuje oceny jedynie tego, co zostanie jej przedstawione podczas Rundy Jury (zaprezentowany Kostium i stylizacja, oraz książka progresowa).
 2. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do wzięcia udziału w Rundzie Jury przed prezentacją sceniczną podczas Występu. Na Rundzie Jury Uczestnicy muszą przedstawić książkę progresową składającą się z od 4 do 8 kartek pokazujących proces tworzenia Kostiumu (jedna książka na dwie osoby). Zezwala się na użycie każdej strony kartki w książce, co daje od 8 do 16 stron. Książka ta powinna być w języku angielskim. Okładka powinna zawierać obrazek referencyjny postaci oraz jej nazwę, pseudonimy Uczestników oraz kraj, z którego pochodzą. Okładka nie wlicza się do dozwolonego limitu stron. Książka ta jest wymagana podczas Rundy Jury. Uczestnicy, który nie zaprezentują książki progresowej na Rundzie Jury zostaną zdyskwalifikowani. Książka powinna być wydrukowana w kolorze i zbindowana (mechanicznie lub ręcznie). Może również zawierać próbki materiałów czy farb.
 3.  Komisja Sędziowska nie będzie debatowała nad konkursem lub Uczestnikami przed i po odbytym konkursie. Uczestnicy nie mogą kontaktować się z Komisją Sędziowską na temat konkursu, Organizacja zostanie poinformowana o wszelkich próbach kontaktu i wyciągnie odpowiednie konsekwencje. Uczestnik może natomiast poprosić o ogólne rady na przyszłe konkursy, nie mogą one jednak dotyczyć ostatniego występu. Komisja Sędziowska nie może rozmawiać z Uczestnikami na temat procesu wybierania zwycięzcy, ale mogą udzielić ogólnych porad na przyszłe występy Uczestników.
 4. Decyzja Komisji Sędziowskiej jest niepodważalna.

Kryteria oceny

40% punktów zostanie przyznane za wykonanie techniczne kostiumu i wierność w odwzorowaniu obrazka referencyjnego, natomiast 60% przyznane zostanie za prezentacje, grę aktorską i inscenizację. 

Kostium

 1. Jakość Kostiumu zostanie oceniona całościowo. Oznacza to, że poszczególne elementy nie powinny być drastycznie gorszej jakości niż pozostałe – obniży to ogólny odbiór Kostiumu. Części Kostiumu nie będą oceniane osobno, ponieważ tworzą one spójną całość, która zostanie sprawdzona przez Komisję Sędziowską.
 2.  Komisja Sędziowska zwróci szczególną uwagę na różnorodność użytych technik i materiałów, tak długo jak dzięki nim uzyska się lepszy efekt. Komisja Sędziowska nie będzie brała pod uwagę historii Uczestników ani tego jak wymagający był dla Uczestników wybrany projekt. Oceniany będzie efekt końcowy prezentowany na Rundzie Jury.
 3. Dozwolone jest użycie zaawansowanych technik krawieckich. Szycie ręczne lub haftowanie ręczne nie będzie ocenianie lepiej, jeżeli efekt będzie gorszy od tego jaki uzyskano by przy użyciu maszyn. Jeżeli część Kostiumu stworzona przy użyciu maszyn jak i części stworzone ręcznie będą takiej samej jakości, Komisja Sędziowska doceni te, które wymagały więcej pracy.
 4. Użycie hafciarek przemysłowych jest dozwolone jedynie w momencie gdy wzór jest zaprojektowany przez Uczestnika co musi być zawarte w książce progresowej. Jeżeli wzór nie został zaprojektowany przez Uczestnika, zastosowana będzie zasada numer 7 poniższego akapitu.
 5. Użycie drukarki 3D jest dozwolone jedynie w momencie gdy Uczestnicy drukują model 3D wykonany własnoręcznie przy użyciu dowolnego oprogramowania. Proces modelowania powinien być również zawarty w książce progresowej. Jeżeli model nie jest wykonany przez Uczestników, proszę zapoznać się z podpunktem nr 7 tego akapitu.
 6. Dodatkowo punktowany będzie również dobór materiałów pasujących do epoki lub świata z jakiego pochodzi postać. Przykładowo, jeżeli postać pochodzi ze średniowiecznego świata, dobranie tkaniny realnie pasującej do danej epoki zapewni lepszą ocenę. Wybranie drastycznie różnego materiału od tego jaki pasuje do postaci, bez podania uzasadnionej przyczyny, będzie skutkował utratą punktów. 
 7.  Kostiumu muszą być własnoręcznie wykonane przez Uczestników konkursu w 80%. Pozostałe 20 % może zawierać elementy kupione i przerobione przez Uczestników. Elementy scenografii, jeżeli są potrzebne w występie, powinny być w 70% wykonane przez Uczestników. Jeżeli Uczestnicy otrzymali jakąkolwiek pomoc przy tworzeniu Kostiumów, powinno to być zgłoszone na Rundzie Jury tak aby Komisja Sędziowska mogła adekwatnie ocenić ich pracę. Zatajenie tej informacji przed Komisją Sędziowską skutkuje bezwzględną dyskwalifikacją Uczestników z konkursu oraz będzie brane pod uwagę przy zgłoszeniach do kolejnych edycji eliminacji.
 8. Kostium będzie porównywany do obrazka referencyjnego postaci, przy czym Komisja Sędziowska nie będzie brała pod uwagę cech fizycznych Uczestników.
 9. Charakteryzacja Uczestników oraz stylizacja peruk musi zostać wykonana przez Uczestników samodzielnie i będzie oceniana przez Komisję Sędziowską.
 10. Oceniane jest wykonanie Kostiumu. Wizualnie prosty, lecz perfekcyjnie wykonany Kostium będzie oceniany lepiej niż wielki i wizualnie skomplikowany Kostium, którego wykonanie techniczne będzie gorszej jakości.

Występ i gra aktorska

 1. Występ sceniczny powinien trwać nie mniej niż 1:30 min oraz nie więcej niż 3 min, bez wyjątków. 
 2. Oryginalność pomysłu na występ, gra aktorska oraz ekspresywność Uczestników będzie wysoko oceniania.  
 3. Uczestnicy muszą być w stanie rozstawić swoje rekwizyty bez pomocy obsługi lub osób trzecich. 
 4. Mikrofony nie będą dostępne dla Uczestników. Podkład do występu włącznie z dialogami powinien być nagrany przez Uczestników przed występem.
 5. Występy postaci o tematyce muzycznej, takie jak przykładowo idolki (Love Live, Vocaloid, AKB0048, itp.) powinny zawierać w sobie dodatkowe elementy poza tańcem i śpiewem. Motywy taneczne czy śpiewające nie mogą trwać dłużej niż 30 sekund. Używanie Playbacku jest dozwolone. (Przykładowo: Duet idolek nie może tańczyć na scenie i śpiewać z playbacku przez dłużej niż 30 sekund. Natomiast Uczestnik w Kostiumie Urszuli z Małej Syrenki, może śpiewać swoją piosenkę podczas odgrywania roli swojej postaci w prezentacji).
 6. Tematyka jawnie erotyczna lub pornograficzna w występie jest zabroniona. Zabrania się również odgrywania niemoralnych lub nienaturalnych dla odgrywanych postaci scen, które mogą wzbudzić poruszenie widowni czy zakłócić porządek konkursu. 
 7. Jeżeli w występie znajdują się dialogi, Uczestnicy powinni zapewnić nagranie z czystym dźwiękiem bez szumów, ponieważ jakość nagrania może wpłynąć na ocenę Występu przez Komisję Sędziowską. Dozwolone jest użycie muzyki oraz kwestii postaci z materiałów źródłowych, z których pochodzą postacie. 
 8. Zmiana kostiumu na scenie jest dozwolona. Alternatywny kostium powinien być z tej samej serii, ale odgrywana postać może się zmienić. 
 9. Do konkursu może przystąpić jedynie para Uczestników. Jakikolwiek pomocnik musi opuścić scenę przed rozpoczęciem się Występu.
 10. Przygotowanie rekwizytów i scenografii na scenie nie może zająć dłużej niż 40 sekund, i nie mogą być one łącznie wyższe niż 2 metry oraz dłuższe niż 4 metry. Jeżeli użyte są różne rekwizyty, ich szerokość nie może być większa niż połowa bazy sceny (nie wliczając wybiegu). Scenografia i rekwizyty nie mogą znajdować się na schodach wiodących na scenę, jednak mogą zostać umieszczone na wybiegu. 
 11. Uczestnicy muszą przygotować Nagranie w formie filmu wideo lub grafiki, która zostanie wyświetlona na ekranie w tle, i powinna wzbogacać Występ. Nie zaleca się użycia białego ekranu w Nagraniu, ponieważ może ono obniżyć widoczność i jakość Występu na zdjęciach, nagraniach lub streamach.
 12. W czasie eliminacji w Polsce (i prezentowaniu Scenki w języku Polskim) zaleca się dodanie do Nagrania w tle napisów w języku Angielskim. W czasie finału ICL w Madrycie, Uczestnicy mają obowiązek przygotowania Nagrania w języku Angielskim lub Hiszpańskim, oraz umieszczenia napisów w języku Hiszpańskim na górze prezentowanego filmu w tle. Organizacja ICL zapewnia pomoc w przetłumaczeniu napisów. Napisy nie są wymagane jeśli w Nagraniu użyte są popularne piosenki – o ile tekst piosenki nie jest kluczowy do zrozumienia prezentacji.  Jeżeli podkład muzyczny nie ma w sobie łatwo zrozumiałego języka Angielskiego, zaleca się dodanie angielskich napisów, aby Komisja Sędziowska mogła w pełni zrozumieć Występ.
 13. Podczas Występu Uczestnicy nie mogą pozostawić sceny pustej na dłużej niż 15 sekund (np. podczas przebierania się). Przygotowane przez Uczestników Nagranie jest jedynie uzupełnieniem Występu, a sam Występ nie może się na nim opierać. Jeśli w Nagraniu zawarte jest wprowadzenie do Występu, podczas którego na scenie nie znajduje się żaden z Uczestników, to nie może ono trwać dłużej niż 15 sekund.
 14. Rekwizyty i scenografia nie mogą blokować wizji Komisji Sędziowskiej i utrudniać jej oglądania Występu Uczestników.