Osoby niepełnoletnie

WAŻNE!

Jeżeli jesteś osobą poniżej 18 roku życia a chcesz wziąć udział w wydarzeniu, musisz wziąć ze sobą podpisaną zgodę na uczestnictwo przez swojego rodzica lub opiekuna prawnego i okazać ją przy wejściu na teren festiwalu.

BEZ PODPISANEJ ZGODY RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO NIE ZOSTANIESZ WPUSZCZONY NA TEREN FESTIWALU. 

Wzór zgody na uczestnictwo w festiwalu kultury dalekowschodniej Ryucon 2022 osoby niepełnoletniej